arv-de-ank-logo-300px 2

 

 

arv-de-ank-logo-300px 2

Resume verslag bestuursvergadering mei 2023

Geplaatst op 17-05-2023  -  Categorie: Interne nieuwsberichten  -  Auteur: Kees Huisman

Resume verslag bestuursvergadering 12 mei 2023

 • ALV van 5 april is nabesproken.
 • De door Nico voorgestelde aankoop lorry voor Tureluur wordt gedaan, is besteld
 • Tijdens volgende ALV in het najaar wordt meer uitleg gegeven over de financiën
 • Er wordt een sponsorplan opgesteld
 • Er wordt een plan voor ledenwerving opgesteld, rekening houdend met beschikbare begeleidingskracht
 • De overgang van het penningmeesterschap is bijna afgerond, nog formulieren inleveren bij de bank.
 • De Lepelaar is prachtig gerepareerd door Harry, een groep dames heeft Harry middels een presentje er voor bedankt.
 • Er komt een incidentenformulier op de website zodat ieder lid een melding van een belangrijk voorval kan melden.
 • De redactie wordt uitgebreid met Saskia en Dorien
 • De nieuwsbrief is niet het meest geschikte middel om herinneringen aan activiteiten rond te sturen. Te lage frequentie, daarom komt er maandelijks een aparte mail over alle activiteiten komende 2 maanden.
 • De OIJR is zeer succesvol verlopen