arv-de-ank-logo-300px 2

 

 

arv-de-ank-logo-300px 2

Resumé verslag bestuursvergadering 17 januari 2024

Geplaatst op 22-01-2024  -  Categorie: Interne nieuwsberichten

 

 • De materiaalcommissaris kan besluiten, eventueel na overleg met anderen, tot een roeiverbod. Er zal info bij komen over het waarom van een roeiverbod.
 • Het stoplicht dat nu bij reserveringen staat, komt op de homepage.
 • We zijn, qua ledenaantal, in 2023 niet gegroeid
 • We willen ledenwerving in 2024 oppakken, graag ook zij-instromers (oudroeiers)
 • Er wordt nagegaan hoeveel opleidingsplekken we voor beginnende roeiers hebben.
 • Er is een tekening gemaakt van de roeiloods en daarmee is een voorstel tot herindeling gemaakt. Hierdoor komen er meer plaatsen vrij voor eventuele nieuwe boten. 
 • In de voorjaars ALV (20 maart) zullen waarschijnlijk voorstellen tot (ver)koop van boten gedaan worden.
 • Er ligt een goede mogelijkheid om een oefenbak te laten maken voor een acceptabele prijs. Een ligplaats in de haven moet geregeld worden.
 • Een nieuwe versie van het aanschaf- en vervangingsschema, dit gaat ook met de stukken voor de komende ALV mee.
 • Twee verenigingen worden bezocht die kortgeleden aan nieuwbouw zijn begonnen. Een programma van eisen gaat opgesteld worden.
 • Een meerjarenbegroting gaat opgesteld worden zodat duidelijk wordt welke financiële ruimte er (nodig) is voor een eventuele nieuwe accommodatie.
 • Een jaarkalender is opgesteld, daarvoor was input nodig van diverse partijen die allemaal een deel van de activiteiten organiseren.
 • Eind van elke maand zal weer een overzicht komen van alle komende activiteiten.
 • De Oude IJssel Race commissie heeft haar eerste voorbereidende bijeenkomst gehad.

Lees ook resumé verslag bestuursvergadering 5 december 2023