arv-de-ank-logo-300px 2

 

 

arv-de-ank-logo-300px 2

KNRB basislicentie

Geplaatst op 22-12-2022  -  Categorie: Interne nieuwsberichten

Als het goed is heeft iedere roeier in december een mail van de KNRB ontvangen met daarin vermeld dat wij een basislicentie hebben en daarmee ook een KNRB-nummer.

Waarom een basislicentie? In de roeisport werken we aan een veilige, integere en schone sport voor iedere roeier. Dit doen we met elkaar; roeiers, verenigingen en bond.

Om dit te bereiken, is door de verenigingen afgesproken dat alle leden van roeiverenigingen en de roeiverenigingen zelf zich aan een aantal regels houden. Deze regels zijn te vinden in de reglementen van de verenigingen én in de statuten, het huishoudelijk reglement en het tuchtreglement van de roeibond. Het KNRB tuchtreglement heeft betrekking op seksuele intimidatie, doping, matchfixing en algemene tuchtzaken. De NOC/NSF en de WADA hebben aangegeven dat er een directe binding moest komen tussen de roeibond en de roeiers.

Wij zijn door de invoering van deze basislicentie geen (persoonlijk) lid van de KNRB. Alleen de verenigingen zijn leden van de KNRB

De basislicentie vervangt niet de wedstrijdlicentie (W-licentie) die blijft dus (voorlopig) naast de basislicentie bestaan.

Het verkregen bondsnummer is intussen opgenomen in de ledenlijst die op onze ARV de Ank website staat. Dit is te zien door na het inloggen te klikken op www.arvdeank.nl/ledenlijst

Verdere informatie vind je op de site van de https://knrb.nl/artikel/veelgestelde-vragen/