ARV de Ank LEDENENQUÊTE 2023

In 2023 willen we er weer een mooi roeijaar van maken. Een jaar waarin iedereen met plezier kan roeien. Om dat in goede banen te leiden is het belangrijk om te weten wat eenieders wensen en ambities zijn wat betreft roeien, opleiding en wedstrijden en roei-activiteiten. Vandaar de vraag om de inventarisatie in te vullen, zodat we op basis van de gegevens aan de slag kunnen met de organisatie. 
 
Als je vragen hebt kun je terecht bij Jesse van der Kallen (06-47500245).
 
Alvast bedankt voor je medewerking! 

======================================================================

Zoals beloofd tijdens de ALV van 19 october is dit de enquête waarmee we de informatie willen verzamelen om onze activiteiten goed af te kunnen stemmen op de wensen van onze leden.