logo-oijr

 

logo-oijr

Wedstrijd reglement

Wedstrijdreglement Oude IJssel Race

 

Algemeen

1. De wedstrijd wordt gehouden in skiffs en ongestuurde tweeën voor Dames, Heren, Meisjes-18, Jongens-18 en Mixed-ploegen die lid zijn van een bij de KNRB aangesloten vereniging of bij een ander lid van de FISA.

2. De wedstrijd wordt verroeid onder desbetreffende bepalingen van het Reglement voor Roeiwedstrijden (hierna RvR) van de KNRB aangevuld met de bepalingen zoals in dit wedstrijdreglement verwoord. Door deel te nemen aan de wedstrijd gaat u akkoord met het wedstrijdreglement. Overal waar dit wedstrijdreglement niet in voorziet, beslist de jury.

 

Inschrijving

3. Nederlandse roeiers dienen zich in te schrijven via de KNRB-website. Buitenlanders kunnen zich per email aanmelden (zie website).

 

Afgelasting

4. De organisatie kan besluiten de wedstrijd af te gelasten als de veiligheid in gevaar komt. De wedstrijd wordt in ieder geval afgelast bij (dreigend) onweer, vorst, ijsgang, te hoge stroomsnelheid van het water op de Oude IJssel, zicht minder dan 1000 meter of als de windkracht hoger is dan 7 Beaufort.

 

Leeftijd

5. Aan de wedstrijd kunnen uitsluitend roei(st)ers deelnemen die de minimumleeftijd van zestien jaar hebben bereikt.

 

Indeling velden en loting

6. Voor de loting wordt de veld-indeling bekeken. Waar mogelijk worden velden gesplitst naar leeftijdscategorie. Velden kunnen worden samengevoegd bij minder dan drie inschrijvingen per veld. Uit veiligheidsoogpunt wordt een uitlopend veld gehanteerd. De naar verwachting snelste ploeg start als eerste. Bij het bepalen van de startvolgorde worden eerder behaalde resultaten in de Oude IJsselrace, Skiffhead en Tweehead als referentie gebruikt. Ploegen waarvan geen referentie beschikbaar is starten op basis van loting achter de ploegen waarvan wel een referentie bepaald kan worden.

 

Keuring boten

7. De boot moet voldoen aan de standaardveiligheidsvoorschriften zoals beschreven in het RvR, inclusief boegbal, heelstrings en schoen quick release.

 

Voorbereiding

8. Deelnemers dienen zich minimaal 1,5 uur voor hun start te melden op het wedstrijdsecretariaat in Doetinchem (in het Vereniging gebouw van ARV de Ank) of het wedstrijdsecretariaat in Doesburg (op het terrein van WSV Oude IJssel). Hier dient het startgeld (indien nog niet betaald) en de borg voor de rug- en boegnummers voldaan te worden.

9. Op de wedstrijddag is om 9.00 uur in Doetinchem en om 9.45 uur in Doesburg een verplichte “Stuurinstructie” voor alle deelnemers.

 

Tijdrace

10. De wedstrijd behelst een tijdrace over 11,6 km gemeten op de hartlijn van de Oude IJsel. Voor iedere ploeg wordt de tijd opgenomen waarin zij de baan aflegt. Winnaar is de ploeg met de snelste tijd per veld en er is een prijs voor de gecorrigeerd snelste boot. De ploegen starten met een onderling verschil van 15 seconden. Tussen de verschillende boottypen wordt een wat groter startverschil aangehouden. Overroeien is niet mogelijk.

 

Oproeien en opstellen voor de start

11. De deelnemende ploegen dienen zich tenminste 10 minuten voor het officiële starttijdstip achter de startlijn te bevinden.

12. Het vlot in Doetinchem sluit om 10:00 uur en het vlot in Doesburg sluit om 11:00 uur.

13. Na sluiting van het vlot mag er niet meer opgeroeid worden vanuit Doetinchem of Doesburg.

14. Te langzaam oproeiende ploegen zullen ter hoogte van Laag Keppel, vanaf 30 minuten voor de starttijd van het desbetreffende blok, worden tegengehouden en teruggestuurd. Dit omdat de start geen doorgang kan vinden zolang er zich nog oproeiende ploegen in de wedstrijdbaan bevinden.

 

Bruggen

15. Op weg naar Doetinchem passeren de roeiers vier bruggen. De brug bij Laag Keppel is te laag om zonder bukken door te varen. (zie ook de baankaart voor meer informatie over bruggen en andere aandachtspunten)

16. Ploegen mogen alleen vrijgegeven bruggaten nemen. Het nemen van een verboden bruggat heeft uitsluiting tot gevolg.

Tijdens de wedstrijd mogen de volgende bruggaten genomen worden (dit is tevens de met dukdalven gemarkeerde vaarweg t.p.v. de bruggen) van start tot finish:

 • Brug Doesburg: middelste brug gat, vrije doorvaart
 • Brug Hoog Keppel middelste brug gat, onder de ophaalbrug door, vrije doorvaart
 • Brug Laag Keppel: middelste brug gat, onder de ophaalbrug, geen vrije doorvaart: bukken!
 • Brug Doetinchem (Energieweg): middelste brug gat, onder de ophaalbrug door, vrije doorvaart
 • Finish
 • Brug Doetinchem (Europabrug): middelste brug gat, onder de ophaalbrug door, vrije doorvaart
 • Brug Doetinchem (Oude IJsselbrug): middelste brug gat, onder de ophaalbrug door, vrije doorvaart

 

17. Onder bruggen geldt een oploopverbod. Het oploopverbod start bij de eerste dukdalf voor de brug en eindigt nadat de brug volledig (met achtersteven) is gepasseerd. Ter plaatse van de start van het oploopverbod zijn baancommissarissen geposteerd. Indien zich een potentieel gevaarlijke situatie voordoet zal de baancommissaris middels een fluitsignaal de ploegen waarschuwen.

Oplopen

18. Conform artikel 50 RvR:

  • De oplopende ploeg is vrij haar koers te kiezen.
  • De opgelopen ploeg mag de oplopende ploeg niet hinderen en moet tijdig wijken zodat de oplopende ploeg daadwerkelijk vrij is haar koers te kiezen.
  • De oplopende ploeg mag haar voorrangsrecht echter niet misbruiken door een opgelopen ploeg in een dusdanige positie te dwingen dat haar het roeien onmogelijk wordt gemaakt of anderszins de opgelopen ploeg in een gevaarlijke situatie te brengen.
  • De opgelopen ploeg dient in ieder geval te wijken vóórdat de voorsteven van de oplopende ploeg op gelijke hoogte is gekomen met de achtersteven van de opgelopen ploeg.
  • Veiligheid en sportiviteit geven bij zowel de opgelopen als de oplopende ploeg de doorslag bij de wijze waarop zij elkaar bejegenen in een situatie waarin opgelopen wordt.

 Aanwijzingen

19. Aanwijzingen van de juryleden, andere wedstrijdfunctionarissen, politie te water of vaarwegbeheerder dienen direct te worden opgevolgd.

20. De deelnemers zijn verplicht onregelmatigheden, zoals ploegen in moeilijkheden, bij de eerste gelegenheid te melden.

21. Overtredingen van het wedstrijdreglement worden bestraft met een tijdstraf van 30 seconden per overtreding.

 

Finish

22. Na het passeren van de finish dient men door te varen tot de Bleek. Terugroeien naar ARV de Ank mag alleen na afloop van de wedstrijd. Terugvarende roeiers krijgen een tijdstraf.

 

Protesten

23. Protesten tegen gebeurtenissen tijdens de race of tegen het optreden van een jurylid tijdens de race worden onmiddellijk na de finish van deze race kenbaar gemaakt door het opsteken van een arm door één van de leden van de ploeg, in elk geval voordat de ploeg het finishgebied heeft verlaten. In geval van overmacht, dit ter beoordeling van het hoofd van de jury, kan de betrokken ploeg protesteren bij het hoofd van de jury, zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 30 minuten na afloop van de race.

 

Uitslag

24. De officiële uitslag wordt na afloop van de wedstrijd door de jury vastgesteld. Voor winnaars van elk veld (tenminste drie deelnemers) worden medailles uitgeloofd. Een medaille is ter behoud van de winnaar. Daarnaast is er een speciale prijs voor de overall gecorrigeerd snelste boot. Hiervoor worden de geroeide tijden voor boottype en leeftijd gecorrigeerd.

 

Correctiefactoren

25. De overall gecorrigeerd snelste wordt bepaald met behulp van individuele correctiefactoren per persoon (m/v) en boottype.

26. Voor de berekening van de gecorrigeerde uitslag, wordt de geroeide tijd vermenigvuldigd met het gemiddelde van de persoonlijke leeftijdscorrectiefactoren van de roeiers én met de boot-correctie. Eventuele tijdstraffen worden bij de gecorrigeerde tijd opgeteld. De gehanteerde correctiefactoren staan vermeld in de tabel correctiefactoren.

 

Rug- en boegnummers

27. Tijdens het oproeien en tijdens de wedstrijd dient het rugnummer links zichtbaar op de rug gedragen te worden. De wedstrijdleiding aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor het niet of foutief opnemen van tijden van deelnemers waarvan de rugnummers niet goed zijn opgespeld en derhalve vanuit de start en finishlocatie en slecht zichtbaar zijn. De boegnummers dienen in de daartoe bestemde houders op de boot geklemd te worden.

 

Inschrijfgelden per boottype

 

Skiffs

€ 25,-

Twee-en

€ 35,-

Borg boeg en rugnummers

€ 10,-*

*Bij voorkeur gepast contant te betalen bij het aanmelden op de wedstrijddag.

 

Tabellen Correctiefactoren

De correctiefactoren voor boten en leeftijden zijn overgenomen van correctiefactoren.nl (voorheen vierzonder.nl). De toegepaste factoren zijn te vinden op de website Oudeijsselrace

 


poster-oijr-500px

De start van de Oude IJssel Race is over