oijr-2022-300px

Wedstrijd reglement

Algemeen

 1. De wedstrijd wordt gehouden in skiffs en ongestuurde tweeën voor Dames en Heren en Mixed-ploegen die lid zijn van een bij de KNRB aangesloten vereniging of bij een ander lid van de FISA.
 2. De wedstrijd wordt verroeid onder desbetreffende bepalingen van het Reglement voor Roeiwedstrijden (hierna RvR) van de KNRB aangevuld met de bepalingen zoals in dit wedstrijdreglement verwoord. Door deel te nemen aan de wedstrijd gaat u akkoord met het wedstrijdreglement. Overal waar dit wedstrijdreglement niet in voorziet, beslist de jury

Afgelasting

 1. De organisatie kan besluiten de wedstrijd af te gelasten als de veiligheid in gevaar komt. De wedstrijd wordt in ieder geval afgelast bij (dreigend) onweer, vorst, ijsgang, te hoge stroomsnelheid van het water op de Oude IJssel, zicht minder dan 200 meter of als de windkracht hoger is dan 5 Beaufort.

Leeftijd

 1. Aan de wedstrijd kunnen uitsluitend roei(st)ers deelnemen die de minimumleeftijd van zestien jaar hebben bereikt.

Startvolgorde en loting

 1. Uit veiligheidsoogpunt wordt een uitlopend veld gehanteerd. De naar verwachting snelste ploeg start als eerste. Bij het bepalen van de startvolgorde worden eerder behaalde resultaten in de Oude IJssel Race, skiffhead en tweehead als referentie gebruikt. Ploegen waarvan geen referentie beschikbaar is starten op basis van loting achter de ploegen waarvan wel een referentie bepaald kan worden.

Keuring boten

 1. De boot moet voldoen aan de standaardveiligheidsvoorschriften zoals beschreven in het RvR, inclusief boegbal en heelstrings.

Voorbereiding

 1. Deelnemers dienen zich minimaal 1,5 uur voor hun start te melden op het wedstrijdsecretariaat in Doetinchem (in het Vereniging gebouw van ARV de Ank). Hier dient het startgeld (indien nog niet betaald) en de borg voor de rugnummers voldaan te worden
 2. Op de wedstrijddag is om 9.15 uur een verplichte “Stuurinstructie” voor alle deelnemers, in het Vereniging gebouw van ARV de Ank. Het niet aanwezig zijn op deze vergadering betekent uitsluiting van deelname.
 3. Na afloop van de stuurinstructie ontvangen de deelnemers een boegnummer die voor het oproeien op de boeg van de boot bevestigd dient te worden.

Tijdrace

 1. De wedstrijd behelst een tijdrace over 11,6 km gemeten op de hartlijn van de Oude IJsel. Voor iedere ploeg wordt de tijd opgenomen waarin zij de baan aflegt. Winnaar is de ploeg met de snelste, voor leeftijd gecorrigeerde, tijd per categorie. De ploegen starten met een onderling verschil van 15 seconden. Tussen de verschillende boottypen wordt een wat groter startverschil aangehouden. Overroeien is niet mogelijk.

Oproeien en opstellen voor de start

 1. De deelnemende ploegen dienen zich tenminste 10 minuten voor het officiële starttijdstip achter de startlijn te bevinden.
 2. Het vlot in Doetinchem sluit om 10:00 uur en het vlot in Doesburg sluit om 11:00 uur.
 3. Na sluiting van het vlot mag er niet meer opgeroeid worden vanuit Doetinchem of Doesburg.
 4. Te langzaam oproeiende ploegen zullen ter hoogte van Laag Keppel, vanaf 30 minuten voor de starttijd van het desbetreffende blok, worden tegengehouden en teruggestuurd. Dit omdat de start geen doorgang kan vinden zolang er zich nog oproeiende ploegen in de wedstrijdbaan bevinden.

Bruggen

 1. Op weg naar Doetinchem passeren de roeiers vier bruggen. De brug bij Laag Keppel is te laag om zonder bukken door te varen. (zie ook de baankaart voor meer informatie over bruggen en andere aandachtspunten)
 2. Ploegen mogen alleen vrijgegeven bruggaten nemen. Het nemen van een verboden bruggat heeft uitsluiting tot gevolg.

Tijdens de wedstrijd mogen de volgende bruggaten genomen worden (dit is tevens de met dukdalven gemarkeerde vaarweg t.p.v. de bruggen):

Start

 • Brug Doesburg: middelste bruggat, vrije doorvaart
 • Brug Hoog Keppel middelste bruggat, onder de ophaalbrug door, vrije doorvaart
 • Brug Laag Keppel: middelste bruggat, onder de ophaalbrug, geen vrije doorvaart: bukken!
 • Brug Doetinchem (Energieweg): middelste bruggat, onder de ophaalbrug door, vrije doorvaart

Finish

 • Brug Doetinchem(Europabrug): middelste bruggat, onder de ophaalbrug door, vrije doorvaart
 • Brug Doetinchem(Saap Roelofsbrug): middelste bruggat, onder de ophaalbrug door, vrije doorvaart

Bleek (opstap locatie)

 1. Onder bruggen geldt een oploopverbod. Het oploopverbod start 50 meter voor de eerste dukdalf voor de brug en eindigt nadat de brug volledig (met achtersteven) is gepasseerd. Ter plaatse van de start van het oploopverbod zijn baancommissarissen geposteerd. Baancommissarissen duiden met een vlag de plek. Indien zich een potentieel gevaarlijke situatie voordoet zal de baancommissaris middels een fluitsignaal de ploegen waarschuwen.

Oplopen:

 1. Conform artikel 50 RvR:
 • De oplopende ploeg is vrij haar koers te kiezen.
 • De opgelopen ploeg mag de oplopende ploeg niet hinderen en moet tijdig wijken zodat de oplopende ploeg daadwerkelijk vrij is haar koers te kiezen.
 • De oplopende ploeg mag haar voorrangsrecht echter niet misbruiken door een opgelopen ploeg in een dusdanige positie te dwingen dat haar het roeien onmogelijk wordt gemaakt of anderszins de opgelopen ploeg in een gevaarlijke situatie te brengen.
 • De opgelopen ploeg dient in ieder geval te wijken vóórdat de voorsteven van de oplopende ploeg op gelijke hoogte is gekomen met de achtersteven van de opgelopen ploeg.
 • Veiligheid en sportiviteit geven bij zowel de opgelopen als de oplopende ploeg de doorslag bij de wijze waarop zij elkaar bejegenen in een situatie waarin opgelopen wordt.

Aanwijzingen

 1. Aanwijzingen van de juryleden, andere wedstrijdfunctionarissen, politie te water of vaarwegbeheerder dienen direct te worden opgevolgd.

Finish

 1. Na het passeren van de finish dient men door te varen tot de Bleek (Saap Roelofsbrug) Terugroeien naar ARV de Ank mag alleen na afloop van de wedstrijd. Terugvarende ploegen die deelnemende ploegen hinderen kunnen een tijdstraf krijgen (per incident) of kunnen worden uitgesloten. 

Protesten

 1. Protesten tegen gebeurtenissen tijdens de race of tegen het optreden van een jurylid tijdens de race worden onmiddellijk na de finish van deze race kenbaar gemaakt door het opsteken van een arm door één van de leden van de ploeg, in elk geval voordat de ploeg het finishgebied heeft verlaten. In geval van overmacht, dit ter beoordeling van het hoofd van de jury, kan de betrokken ploeg protesteren bij het hoofd van de jury, zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 30 minuten na afloop van de race.

Uitslag

 1. De officiele uitslag wordt na afloop van de wedstrijd door de jury vastgesteld. Voor winnaars in iedere categorie waar tenminste twee deelnemers hebben ingeschreven, worden medailles en/of wisselprijzen uitgeloofd. Een medaille is ter behoud van de winnaar. Een wisselprijs mag worden behouden indien een ploeg in dezelfde samenstelling drie achtereenvolgende jaren de betreffende categorie gewonnen heeft. Velden kunnen worden samengevoegd bij minder dan twee inschrijvingen per veld. Bij samenvoegen kunnen verschillende categorien in een veld worden geplaatst.

Correctiefactoren

 1. Er wordt zowel een winnaar per veld bepaald als een overall-winnaar. De uitslag wordt bepaald met behulp van individuele correctiefactoren per persoon m/v. Tevens wordt er een correctiefactor voor het boottype gehanteerd.

Voor de berekening van de gecorrigeerde uitslagen, wordt de geroeide tijd  vermenigvuldigd met het gemiddelde van de persoonlijke leeftijdscorrectiefactoren van de roeiers én met de boot-correctie. Eventuele tijdstraffen worden bij de gecorrigeerde tijd opgeteld.

De gehanteerde correctiefactoren staan vermeld in de tabel of kijk voor de pagina correctiefactoren in het wedstrijdboek.

 1. De deelnemers zijn verplicht onregelmatigheden, zoals ploegen in moeilijkheden, bij de eerste gelegenheid te melden.
 2. De hoogte van de tijdstraf is 30 seconden.

Rug- en boegnummers

 1. Tijdens het oproeien en tijdens de wedstrijd dient het rugnummer zichtbaar op de rug gedragen te worden. De wedstrijdleiding aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor het niet of foutief opnemen van tijden van deelnemers waarvan de rugnummers niet goed zijn opgespeld en derhalve vanuit de start en finishlocatie en slecht zichtbaar zijn. De boegnummers dienen in de daartoe bestemde houders op de boot geklemd te worden.