oijr-2023-poster-500

oijr-2023-poster300

Logistiek

Logistieke informatie Oude IJssel Race

De wedstrijd wordt geroeid van Doesburg naar Doetinchem. Het is mogelijk om in Doetinchem (bij de Bleek) en in Doesburg (bij de watersportvereniging) op te stappen (zie hiervoor ook het wedstrijdboek).
Omdat er twee opstap locaties zijn is het van belang dat u van te voren nadenkt over de logistiek. Als organisatie adviseren wij 1 van de onderstaande 2 opties:

U stapt op in Doetinchem.
In Doetinchem parkeert u de botenwagen op de “Bleek” en auto op de parkeerplaats (parkeerplaats sportpark zuid). Op de bleek is voldoende ruimte om aan te riggeren en u boot neer te leggen, hier is tevens het vlot. Vanaf de bleek is het circa 5 min lopen naar ARV de Ank, waar o.a. het wedstrijdsecretariaat , koffie en thee en toiletten/douches zijn. Vanaf hier roeit u op naar Doesburg, waar de wedstrijd begint.

U stapt op in Doesburg.
Als u 12 km oproeien te veel vindt, is het mogelijk om in Doesburg op te stappen. Als organisatie adviseren wij dan om (onderweg naar Doetinchem) bij Doesburg de boten af te laden en op te riggeren op het terrein van de Gieterij (tevens parkeerplaats indien u hier wilt parkeren tijdens de wedstrijd) en neer te leggen bij de Watersportvereniging in Doesburg. De botenwagens parkeert u vervolgens op de bleek bij Doetinchem. Vervolgens rijdt u naar Doesburg om aan de wedstrijd deel te nemen. In Doesburg bevind zich tevens het wedstrijdsecretariaat, koffie en thee en toiletten. Na de wedstrijd kunt u dan in Doetinchem: afriggeren, douchen en de onder het genot van een drankje de prijsuitreiking bijwonen. Op de terugweg naar huis kunt u de auto in Doesburg weer ophalen.

Op beide locaties is een wedstrijdsecretariaat aanwezig en wordt de verplichte stuurinstructie gehouden. U kunt zelf bepalen op welke locatie u de startnummers ophaalt en de stuurinstructie bijwoont.
De organisatie regelt geen personenvervoer van en naar Doesburg en of Doetinchem. Omdat de organisatie verwacht dat de opstap locatie Doesburg door meerdere mensen gebruikt gaat worden is het vast mogelijk om te carpoolen.

In zowel Doesburg als Doetinchem zijn vrijwilligers aanwezig om te helpen en aanwijzingen te geven, is voldoende parkeerruimte, is een vlot om het water op te gaan en kan gebruik worden gemaakt van o.a. toiletten.
Op de boten terreinen in Doesburg en Doetinchem zijn geen bokjes en singles aanwezig, deze graag zelf meenemen.

Voor roeiers die eerder willen komen/ hun boot willen brengen is in Doesburg vrijdag 29 april 2022 het hek open van 14.00 tot 19.00 uur.

Zaterdag 30 april is het hek open van af 8 uur en is daar tevens het toiletgebouw en er is koffie.